Bij aankoop 2 producten 10 % korting. Bij aankoop van 3 producten 15 % korting.

Privacy beleid

Welkom bij de MOODLAB website.

Wij wensen je een aangenaam bezoek en hopen dat U de gewenste informatie hebt gevonden.
Moodlab BV is gevestigd in 8620 Nieuwpoort, AlbertIlaan 117 in België en is ingeschreven in de Kruispuntbank onder nummer 0741730789.

 

Principes van MOODLAB bv met betrekking tot Privacy

Moodlab hecht veel belang aan de bescherming van de privacy van haar klanten. Het Privacy Beleid Moodlab bv wil een transparante communicatie met de gebruiker tot stand brengen en de wet houdende bescherming van de persoonsgebonden gegevens respecteren.

 

Beheer van registratiegegevens

Registreren op onze site
Om gebruik te kunnen maken van onze digitale services, verzoeken wij de gebruikers om zich te registreren door online bepaalde gegevens in te vullen. De gegevens die de gebruiker invult in de vakjes die betrekking hebben op naam, adres, e-mailadres, en telefoon zijn de  “registratiegegevens”.

Opname van registratiegegevens in een databank
Door deze gegevens online in te tikken, en zich dus te registreren, verklaart de gebruiker zich ermee akkoord dat deze informatie door Moodlab wordt opgeslagen in een gegevensbank (database) en gebruikt voor publicitaire doeleinden. In de registratiefiche bieden wij de mogelijkheid om je uit te schrijven uit de database. Hij of zij zal daarna langs deze weg geen informatie of reclameboodschappen meer ontvangen. Onder geen enkele voorwaarde zullen wij uw gegevens doorgeven of doorverkopen aan derden die niet met Moodlab verbonden zijn.

Beheer van IP-gegevens

Wij gebruiken je IP-adres enkel om problemen met onze server vast te stellen, onze website te beheren en anoniem toepasselijke demografische informatie te verzamelen.

Rechten van de gebruiker

Iedere gebruiker is gerechtigd om op elk moment alle onjuiste gegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren. Dit recht werd hierboven al verder toegelicht. Iedere gebruiker is ook gerechtigd om op elk moment het gebruik van alle hem betreffende gegevens te verbieden zonder enige kosten. Dit recht werd hierboven ook al nader toegelicht. Iedere gebruiker is ook gerechtigd om op elk moment alle hem betreffende gegevens te laten verwijderen.

 

Beveiliging van persoonsgebonden gegevens

Moodlab bv voorziet veiligheidsmaatregelen tegen verlies, misbruik of wijziging van informatie onder onze controle. We hebben gepaste procedures ontwikkeld om de informatie die we online verzamelen, te beschermen en te beveiligen. Toegang tot de gegevens is beperkt tot geautoriseerd medewerkers van Moodlab. De veiligheid van het web en de veiligheidsprocedures worden regelmatig herzien en geüpdatet om de beste gegevensbescherming te verzekeren.

Het gebruik van cookies op onze site

Wanneer een gebruiker onze site bezoekt, wijzen we hem of haar een unieke gebruikersidentiteit toe. Er wordt automatisch een cookie gecreëerd en opgeslagen in de computer van de gebruiker.

In eerste instantie wordt deze cookie gebruikt om de inhoud van de virtuele boodschappenmand van de gebruiker na te gaan. Deze cookie volgt met andere woorden het online aankoopgedrag – ook via andere sites – van de gebruiker. De cookie zelf wordt opgeslagen in de computer van de gebruiker, maar dit geldt niet voor de gegevens met betrekking tot het online aankoopgedrag van de gebruiker (de inhoud van zijn/haar virtuele boodschappenmand). Die informatie wordt opgeslagen in een database op de server van Moodlab bv.

De gebruiker kan op elk moment het gebruik van deze cookie laten beëindigen en de langs deze weg opgeslagen informatie laten verwijderen uit de database. Hiertoe moet de gebruiker de cookie support uitschakelen in zijn/haar browser. Voor bijkomende informatie daarover verwijzen we naar de browser documentatie.
Wij kunnen maken gebruik van een extern reclamebureau om reclame (o.a. in de vorm van banners) op onze site te plaatsen. Deze reclame kan ook cookies bevatten, waarvan de informatie verzameld wordt door het extern reclamebureau. Moodlab bv heeft geen toegang tot deze informatie, en is er evenmin op enige wijze verantwoordelijk voor.

Bevoegdheidsafbakening

Moodlab bv is niet verantwoordelijk voor de cookies en hun gebruik, die verbonden zijn aan door derden geplaatste reclame-inlassingen op onze websites. Moodlab bv is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van de sites waarnaar links voorzien zijn vanuit onze sites.

Moodlab bv is niet verantwoordelijk voor de inhoud en voor de foto’s die gebruikers op haar website plaatsen. Niettemin behoudt Moodlab bv zich het recht voor om, in het geval van een vermoeden van inbreuken op strafwettelijke bepalingen, dit te melden aan de bevoegde autoriteiten.